Vítejte!
Toto je OPA Group

Společnost OPA Group s.r.o se zabývá obchodní činností ve  farmaceutickém průmyslu se zvláštním  důrazem na problematiku alergií na území České a Slovenské republiky.

Nabízíme komplexní servis menším výrobcům i dodavatelům (zaregistrování přípravku, vytvoření webových stránek produktu, zajištění logistiky a dostupnosti produktu v distribučních sítích, umístění na e-shopu).

Jsme výhradními dovozci značek NEILMED, NASALEZE a OCULOCIN.

OPA Group s. r. o is engaged in business activities in the pharmaceutical industry with a particular emphasis on allergies in the territory of the Czech and Slovak Republics.

We offer comprehensive service to smaller manufacturers and suppliers (product registration, product website creation, logistics and product availability in distribution networks, e-shop locations).

We are the exclusive importers of NEILMED, NASALEZE a OCULOCIN.